Historisk arkiv

Tallene bak figurene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

I Perspektivmeldingen 2017  presenteres en rekke diagrammer. Her har vi samlet tallmaterialet bak alle figurene, delt inn på kapittel.

Kapittel 1 Varig velstand krever evne og vilje til omstilling Excel-fil
Kapittel 2 Norge i verden Excel-fil
Kapittel 3 Migrasjon Excel-fil
Kapittel 4 Grønn vekst for et bærekraftig samfunn Excel-fil
Kapittel 5 Petroleumsvirksomheten og norsk økonomi Excel-fil
Kapittel 6 Produktivitet og omstilling i privat sektor Excel-fil
Kapittel 7 Ulikhet og livskvalitet Excel-fil
Kapittel 8 En stor og kompetent arbeidsstyrke Excel-fil
Kapittel 9 Prioritering og effektivisering i offentlig sektor Excel-fil
Kapittel 10 En mer bærekraftig regional- og distriktspolitikk Excel-fil
Kapittel 11 Utfordringer og muligheter for fremtidens velferdsordninger Excel-fil