Historisk arkiv

Bakgrunnsnotater mv.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

I forbindelse med Perspektivmeldingen 2017 er det utarbeidet noen bakgrunnsnotater.

I tillegg publiserer Finansdepartementet arbeidsnotater som belyser faglige problemstillinger med relevans for departementets arbeid. Formålet med arbeidsnotatene er å underbygge departementets faglige vurderinger, og bidra til det faglige ordskiftet på departementets ansvarsområder. Notatene er dels skrevet av departementets egne ansatte og dels av eksterne bidragsytere.

Se arbeidsnotatene her