Finansdepartementets arbeidsnotater

Finansdepartementets arbeidsnotater belyser faglige problemstillinger med relevans for departementets arbeid. Formålet med arbeidsnotatene er å underbygge departementets faglige vurderinger, og bidra til det faglige ordskiftet på departementets ansvarsområder. Notatene er dels skrevet av departementets egne ansatte og dels av eksterne bidragsytere.

Arbeidsnotatene er ikke uttrykk for politiske vurderinger eller synspunkter fra Finansdepartementet. Godkjennelse av arbeidsnotater før publisering er delegert til finansråden.

Arbeidsnotater

 

Andre notater og artikler

Vedlegg i budsjettdokumenter