Dokumentasjon av beregningene av den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen i Nasjonalbudsjettet 2004

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

18.06.2004

Les dokumentet her

Dokumentet på denne siden er laget i PDF-format, og kan leses ved hjelp av Acrobat Reader.