Dokumentasjon av beregningene av den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen i Nasjonalbudsjettet 2004

18.06.2004

Les dokumentet her

Dokumentet på denne siden er laget i PDF-format, og kan leses ved hjelp av Acrobat Reader.