Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål skal gi faglige råd knyttet til Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger.

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål skal gi faglige råd knyttet til Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger og arrangere åpne seminarer om relevante tema. Finansdepartementet fungerer som utvalgets sekretariat. Referat fra utvalgets møter offentliggjøres på denne nettsiden.

 

Seminarer

 


Referat fra utvalgets møter

 • Utvalgsmøte 28. april 2017
  - Dagsorden (Perspektivmeldingen 2017, makroøkonomiske modeller og budsjettdokumenter i ulike finansdepartementer, modellstrategi for FIN)
  - Referat (kommer)
  - Perspektivmeldingen 2017 (Bjørnerud)
    Kap. 11 i Perspektivmeldingen 2017 og arbeidsnotat om beregningene
  - Finansdepartementets modellstrategi (Holmsen)
  - ECBs bruk av modeller for analyse av finanspolitikken (Coenen), forberedt kommentar (Bjørnland) «Gauging the effects of fiscal stimulus»
  - Sammenligning av budsjettdokumenter i ulike land (Saxegaard), forberedt kommentar (Andersen)

 

 

 

 

 


Les også: