Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål skal gi faglige råd knyttet til Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger.

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål skal gi faglige råd knyttet til Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger og arrangere åpne seminarer om relevante tema. Finansdepartementet fungerer som utvalgets sekretariat. Referat fra utvalgets møter offentliggjøres på denne nettsiden.

 

Referat fra utvalgets møter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarer


Les også: