Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål skal gi faglige råd knyttet til Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger.

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål skal gi faglige råd knyttet til Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger og arrangere åpne seminarer om relevante tema. Finansdepartementet fungerer som utvalgets sekretariat. Referat fra utvalgets møter offentliggjøres på denne nettsiden.

 

 

 

 • Utvalgsmøte 28. november 2018
  - Dagsorden
  - Referat
  - Status for Finansdepartementets modellprosjekt (Saxegaard), kommentar (Wolden Bache)
    Sakspapir: Utkast til modelldokumentasjon – første fase
  - Modellering av bruken av oljepenger (Frankovic), kommentar (Torvik)
  - Oppsummering av høstens to seminarer
  - Den faglige fremstillingen i Nasjonalbudsjettet 2019, kap. 3, kommentar (Thøgersen)
  - Det svenske modellprosjektet (Färnstrand Damsgaard), kommentar (Bye)
  - Nye arbeidsnotater fra Finansdepartementet: System for korttidsmodeller (Slettebø) og strukturell VAR-modell av virkningen av finanspolitikken (Kristjansson)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Les også: