Utvalgets seminar: Rollefordelingen i stabiliseringspolitikken

Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser inviterer til seminar om rollefordelingen i stabiliseringspolitikken 5. juni 2023.

Nett-tv Seminar om rollefordelingen i stabiliseringspolitikken

Se sendingen her

Se sendingen her

Når: 5. juni 2023 kl. 11:30-15:35
Hvor: Auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo

Seminaret er åpent for alle, men det er begrenset antall fysiske plasser. Det vil også være mulig å følge seminaret på nett-TV på regjeringen.no.

Påmeldingen er nå stengt.

Utvalgets beskrivelse av seminaret

De siste årene har norsk og internasjonal økonomi blitt utsatt for store sjokk, av en helt annen karakter enn vi har erfart tidligere. I etterkant av pandemien har tilbudsbegrensninger og oppdemmet etterspørsel bidratt til høy prisvekst, lav arbeidsledighet og redusert kjøpekraft. Hvordan bør penge- og finanspolitikken håndtere slike og andre sjokk i økonomien? Hvilken rolle spiller lønnsdannelsen? Hva er en hensiktsmessig rollefordeling i stabiliseringspolitikken, og hvordan avhenger det av den økonomiske situasjonen?

Program

Etter hvert innlegg er det satt av tid til spørsmål og kommentarer.

11:30

Registrering og servering av kaffe

12:00

Velkommen og åpning av seminaret
Statssekretær Erlend Grimstad, Finansdepartementet

12:10

 

Samspelet mellan finans- och penningpolitik: principer och svenska erfarenheter
Anna Seim, Universitetet i Stockholm

13:00

Pause

13:20

Bør penge- og finanspolitikken dra i samme retning?
Øistein Røisland, Norges Bank

14:10

Pause

14:30

Rollefordelingen mellom penge- og finanspolitikken i stabiliseringspolitikken
Martin Holm, Universitetet i Oslo

15:20

 

Oppsummering
Steinar Holden, Universitetet i Oslo

15:35

Seminaret avsluttes

Om foredragsholderne

Anna Seim er dosent i samfunnsøkonomi ved Stockholms universitet. Hun er medlem av det svenske finanspolitiske rådet, Riksgäldens vitenskapelige råd og nestleder for Center for Monetary Policy and Financial Stability (CeMoF). Seim forsker på problemstillinger innen makroøkonomi og politisk økonomi, med fokus på blant annet lønnsdannelse og valutakurser under ulike pengepolitiske regimer.

Øistein Røisland er analysedirektør og forsker i Norges Bank, der hans hovedansvarsområde er bankens pengepolitiske strategi. Røislands forskning har i hovedsak dreiet seg om ulike sider av innretningen av pengepolitikken, særlig spørsmål knyttet til optimal politikk, tidsinkonsistens og til beslutningsdannelse i pengepolitiske komiteer.

Martin Blomhoff Holm er postdoktor ved Økonomisk Institutt ved Universitet i Oslo. Han forsker på spørsmål innen makroøkonomi med fokus blant annet på husholdningsatferd og pengepolitikk. Holm har også ledet Norges Bank Watch og bidratt på en rekke forskningsprosjekter finansiert av EU og Norges Forskningsråd. 

Steinar Holden er professor ved Økonomisk institutt ved Universitet i Oslo. Hans faglige arbeidsfelt er særlig innen makroøkonomi og arbeidsmarked, og han har skrevet flere lærebøker i makroøkonomi/samfunnsøkonomi. Holden har ledet flere offentlige utvalg og er leder for Finansdepartementets rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser.

Om sendingen

Seminaret strømmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no.

Der kan også videofilen lastes ned i etterkant.

DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende seminaret direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.