Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser inviterer til seminar om rollefordelingen i stabiliseringspolitikken

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser inviterer til seminar om rollefordelingen i stabiliseringspolitikken i Oslo 5. juni 2023.

Seminaret kan også følges på nett-TV på regjeringen.no.

Utvalgets beskrivelse av seminaret

De siste årene har norsk og internasjonal økonomi blitt utsatt for store sjokk, av en helt annen karakter enn vi har erfart tidligere. I etterkant av pandemien har tilbudsbegrensninger og oppdemmet etterspørsel bidratt til høy prisvekst, lav arbeidsledighet og redusert kjøpekraft. Hvordan bør penge- og finanspolitikken håndtere slike og andre sjokk i økonomien? Hvilken rolle spiller lønnsdannelsen? Hva er en hensiktsmessig rollefordeling i stabiliseringspolitikken, og hvordan avhenger det av den økonomiske situasjonen?

Anna Seim, Øistein Røisland, Martin Blomhoff Holm og Steinar Holden er blant foredragsholderne på seminaret, som åpnes av Erlend Grimstad, statssekretær i Finansdepartementet.

Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser skal gi faglige råd knyttet til en bærekraftig finanspolitikk og Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger.