OECD om norsk økonomi (2019)

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) lager med 18 måneders mellomrom rapporter om utviklingen i norsk økonomi.

Rapporten ble lagt frem 9. desember 2019.

 

Se også OECDs nettsider om Norge: http://www.oecd.org/norway