OECD om norsk økonomi

OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) lager med 18 måneders mellomrom rapporter om utviklingen i norsk økonomi.

Den nyeste rapporten ble lagt frem 15. februar 2012.

 

Se også OECDs nettsider om Norge: http://www.oecd.org/norway