OECD om Norge: Høyere økonomisk aktivitet og lavere prisvekst

OECD la i dag frem sin toårige gjennomgang av norsk økonomi, med anbefalinger om hvordan regjeringen bør møte viktige utfordringer fremover. Rapporten viser at aktiviteten i norsk økonomi er på vei opp. Samtidig understrekes betydningen av en effektiv offentlig sektor i møte med de utviklingstrekkene økonomien står ovenfor.

Nett-tv Pressekonferanse om OECDs gjennomgang av norsk økonomi

Se sendingen her

Se sendingen her

Bildet OECD tegner av norsk økonomi viser tiltakende vekst neste år, samtidig som arbeidsmarkedet holder seg stramt. OECD fremhever at Norge har nest høyest verdiskaping per arbeidstime av alle OECD-land. Samtidig har Norge har hatt lavere vekst i produktiviteten det siste tiåret enn mange andre land, og at selv om mange er i arbeid, er det også mange som er på ulike trygdeordninger.

– OECD har levert en rapport som viser at vi i Norge har en solid økonomi, med et godt velferdssystem og sterke offentlige finanser. Norge er et land med mange i jobb, små forskjeller og et høyt velstandsnivå som gir trygghet og muligheter for folk. Vi skal løse fremtidens utfordringer innenfor rammene av en sterk velferdsstat, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Årets rapport vier et spesialkapittel til effektivitet i offentlig sektor, med analyser av ulike områder av offentlige forvaltning. OECD kommer blant annet med anbefaling om mer langsiktighet i finanspolitikken i møte med fremtidige utfordringer som følger av at befolkningen blir eldre og at oljeinntektene vil avta.

– I Norge har vi gode velferdsordninger som sikrer befolkingen trygghet som politi, gratis helse, gratis skole og gode pensjonsordninger. Dette mener vi er riktig å prioritere å bruke penger på. Flere av utfordringene som OECD trekker frem vil også bli belyst i Perspektivmeldingen som kommer til høsten. Vi vil se på rådene fra OECD og setter pris på deres grundige analyser av norsk økonomi, sier finansministeren.

Les mer: