Historisk arkiv

Seminar: Hvordan påvirker finanspolitikk økonomien?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Tirsdag 13. desember arrangerte Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål åpent seminar om virkninger av finanspolitikk på økonomien.

Finanspolitikken virker på økonomien gjennom flere kanaler og med varierende tidsetterslep. På kort sikt kan den påvirke aktivitetsnivået i økonomien ved å endre samlet etterspørsel etter varer og tjenester. Det åpner for at finanspolitikken kan spille en rolle i å stabilisere konjunktursvingninger. På mellomlang sikt vil finanspolitikken også påvirke næringsstruktur og størrelsen på konkurranseutsatt og skjermet sektor. Dermed får den betydning for økonomiens evne til å håndtere omstillinger, for eksempel når petroleumsvirksomheten etter hvert blir mindre viktig. På lengre sikt vil finanspolitikken også påvirke vekstevnen i økonomien. Særlig viktig er utformingen av skatte- og stønadssystemet, som påvirker tilbudet av arbeidskraft og kapital – men også andre deler av budsjettet har betydning.

Siden finanspolitikken virker så bredt, må den balansere en lang rekke hensyn. På dette seminaret vil Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål ta opp hvordan vi analyserer virkninger av finanspolitikken på økonomien, og hvilke implikasjoner det har for hva som kan oppnås med finanspolitikken. Seminaret foregår på engelsk.

Program

11.30   Registration, coffee and sandwiches

12.00   Welcome
            Prof. Steinar Holden, chair of the Panel
           
Opening
            Siv Jensen, Minister of Finance

12.15   «How does fiscal policy affect the economy?»
            Vítor Gaspar, Director, Fiscal Affairs Department, IMF

            Prepared comment:

            Prof. Øystein Thøgersen, NHH

13.10   Coffee break

13.30   «Stabilizing the economy – what is the role of fiscal policy?»
            Prof. Giancarlo Corsetti, University of Cambridge
           
Prepared comment:
            Prof. Hilde Bjørnland, BI

14.20   Coffee break

14.40   «How does fiscal policy affect the Norwegian economy?»
            Prof. Ragnar Torvik, NTNU
           
Prepared comment:
            Vítor Gaspar, Director, Fiscal Affairs Department, IMF

15.20   Concluding remarks
            Prof. Steinar Holden, chair of the Panel

15.45   End

Seminaret finner sted i auditoriet i regjeringskvartalet, kl. 11.30 – 15.40 tirsdag 13. desember. Program for seminaret finnes her.

Du kan finne mer informasjon om Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål her.

Nett-tv The impact of fiscal policy on the economy

Se sendingen her

Se sendingen her