Historisk arkiv

Seminar om finanspolitikken og usikkerhet om verdien av Statens pensjonsfond utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål inviterer til seminar tirsdag 27. november.

Den økonomiske politikken må være innrettet slik at vi er godt rustet for å håndtere usikkerhet. Både norsk økonomi og offentlige inntekter og utgifter kan utvikle seg annerledes enn ventet. Noe vil komme overraskende, andre kilder til usikkerhet kan analyseres på forhånd, slik at vi lettere kan håndtere ulike utfall. Med dette seminaret vil utvalget rette søkelyset mot finanspolitikkens tilpasning til svingninger i verdien av Statens pensjonsfond utland.

Med et fond som nesten er tre ganger større enn fastlandsøkonomien, kan svingningene innebære at banen for den forventede realavkastningen flytter seg mye på kort tid. Store endringer i fondsverdien skal fases inn over flere år. Tidligere er større fall i fondskapitalen blitt motvirket av en stor strøm av oljeinntekter inn i fondet. Ved tilsvarende fall fremover kan det bli nødvendig å redusere uttaket.

Hvordan bør budsjettpolitikken ta hensyn til usikkerheten i fondet og konsekvensene av et større fall i fondsverdien? Hvordan vil større budsjettinnstramminger påvirke norsk økonomi? Dette er spørsmål utvalget ønsker å drøfte på seminaret.

Når: 27. november kl. 11:30 - 16:00
Hvor: Auditoriet i R5 (Akersgata 59, Oslo)

Program (trykt program i pdf)

11:30  Registrering og kaffe
12:00 Velkommen og åpning
Professor Steinar Holden, Universitetet i Oslo. Leder for modell- og metodeutvalget.

Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen
12:15 Finanspolitiske rammeverk og usikkerhet  
Professor John Hassler, Stockholms universitet. Tidligere leder for Sveriges Finanspolitiske råd.

Forberedt kommentar: Ekspedisjonssjef Amund Holmsen, Finansdepartementet. Medlem i modell- og metodeutvalget.
13:15 Kaffepause
13:35 The consequences of large fiscal consolidations: Why fiscal frameworks must be robust to risk.
Ludger Schuknecht, visegeneralsekretær OECD

Forberedt kommentar: Professor Hilde Bjørnland, BI. Medlem i modell- og metodeutvalget.
14:35 Kaffepause
14:55 Finanspolitikk og svingninger i fondsverdi
Førsteamanuensis Espen Henriksen, BI.

Forberedt kommentar: Sjeføkonom Roger Schjerva, IKT Norge. Tidligere statssekretær i Finansdepartementet (2005-2013).
15:45 Utfordringer fremover og oppsummering
Professor Steinar Holden, Universitetet i Oslo. Leder for modell- og metodeutvalget.
16:00 Slutt

Mer informasjon om Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål finner du her.

 

Nett-tv Finanspolitikken og usikkerhet om verdien av Statens pensjonsfond utland

Se sendingen her

Se sendingen her