Utvalgets seminar: Bidrar den økonomiske politikken til effektiv bruk av samfunnets ressurser?

Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser inviterer til seminar om økonomisk politikk og effektiv bruk av samfunnets ressurser.

Nett-tv Seminar om økonomisk politikk og effektiv bruk av samfunnets ressurser

Se sendingen her

Se sendingen her

Når: 18. juni 2024 kl. 10:45–15:00

Hvor: Auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo

Seminaret er åpent for alle, men det er begrenset antall fysiske plasser. Det vil også være mulig å følge seminaret på nett-TV på regjeringen.no.

Per 4. juni er seminaret fulltegnet for fysisk deltagelse og det har blitt opprettet venteliste. Du vil få bekreftet ev. plass. Påmelding kan gjøres nedenfor. Det er avsatt plasser til presse. 

Utvalgets beskrivelse av seminaret

Demografiske utviklingstrekk vil utfordre bærekraften i offentlig finanser fremover. Veksten i befolkningen i yrkesaktiv alder vil avta, samtidig som antallet eldre øker kraftig. Et høyt sysselsettingsnivå og en effektiv bruk av samfunnets ressurser er da en sentral forutsetning for å kunne videreføre et trygt velferdssamfunn og bærekraftige statsfinanser. Hvordan kan endringer i trygdeordninger og skatte- og avgiftssystemet påvirke arbeidstilbudet og sysselsettingen, og hvordan kan vi best bruke ressursene i offentlig sektor?

Program:

Etter hvert innlegg er det satt av tid til spørsmål og kommentarer.

10:45

Registrering. Servering av kaffe og enkel lunsj

11:15

Velkommen og åpning av seminaret
Statssekretær Erlend Grimstad, Finansdepartementet

11:30

Arbeidstilbud, skatt og effektivitet
Magne Mogstad, professor ved University of Chicago

12:10

Pause

12:30

Hvordan få flere i arbeid?
Simen Markussen, direktør for Frischsenteret

13:10

Pause

13:30

Effektiv bruk av ressurser i offentlig sektor
Hilde Singsaas, direktør i DFØ

14:10

Pause

14:15

 

Paneldebatt
Ordstyrer: Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør i E24

Panelet: Magne Mogstad (University of Chicago), Roger Bjørnstad (LO), Øystein Dørum (NHO), Tuva Moflag (leder av Finanskomiteen på Stortinget/Ap)

15:00

Seminaret avsluttes

 

Om foredragsholderne og paneldeltakerne:

Magne Mogstad har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og er professor i økonomi ved University of Chicago. Han er en ledende internasjonal økonom med en rekke kjente og politikkrelevante forskningsbidrag bak seg.

Simen Markussen er direktør for Frischsenteret. Han har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og har særlig forsket på arbeidsmarked, helse, pensjon, trygd og utdanning.

Hilde Singsaas er direktør i DFØ siden 2017. Hun er utdannet statsviter og har en bachelor i samfunnsøkonomi. Hun har tidligere vært direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, kommunikasjonsdirektør i Norges Bank, rådgiver i ECON og statssekretær ved Statsministerens kontor og i Finansdepartementet.

Torbjørn Røe Isaksen er samfunnsredaktør i E24. Han var stortingsrepresentant for Telemark fra 2009 til 2017, og var kunnskapsminister, næringsminister og arbeids- og sosialminister for Høyre i til sammen åtte år fra 2013 til 2021. 

Roger Bjørnstad er sjeføkonom i LO. Han har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Bjørnstad har tidligere vært forsker i Statistisk sentralbyrå og etablerte i 2013 analyseselskapet Samfunnsøkonomisk analyse.

Øystein Dørum er sjeføkonom i NHO. Han er utdannet cand.oecon. fra Universitetet i Oslo, master i statsvitenskap fra London School of Economics og autorisert finansanalytiker (AFA). Dørum har jobbet i Finansdepartementet, Sparebanken NOR og var mange år sjeføkonom i DNB Markets.

Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet er leder av Finanskomiteen på Stortinget. Hun har vært stortingsrepresentant for Akershus siden 2017 og har også vært medlem av Arbeids- og sosialkomiteen samt Helse- og omsorgskomiteen.

Påmelding:

Hvordan vil du delta på seminaret?