Historisk arkiv

Analyser av langsiktig bærekraft i offentlige finanser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Seminar i regi av Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål

Valg vi tar i dag kan ha betydning for utviklingen på viktige områder i tiårene framover. Dette gjelder også beslutninger av betydning for utviklingen i offentlige budsjetter. Mandag 12. desember arrangerte Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål et åpent seminar om analyser av bærekraften i offentlige finanser.

Valg vi tar i dag kan ha betydning for utviklingen på viktige områder i tiårene framover. Dagens politikkbeslutninger må derfor bygge på en god forståelse av behov og utfordringer vi kan stå overfor på noe lengre sikt. Dette gjelder også beslutninger av betydning for utviklingen i offentlige budsjetter. Mandag 12. desember arrangerte Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål et åpent seminar om analyser av bærekraften i offentlige finanser.

Seminaret tok for seg det metodemessige grunnlaget for analyser av offentlige finanser på lang sikt. Hvordan kan drivkrefter, utviklingstrekk og usikkerhet best sammenfattes og presenteres? Hvordan påvirkes statsfinansene av demografiske endringer og vekst i inntektene? Hva betyr den krisen vi nå ser i Europa og enkelte andre land for velferdsstatene på lang sikt?

Her finner du presentasjonene og innleggene brukt under seminaret:

Programmet for seminaret

 

Om utvalget:
Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål ble opprettet i mai 2011. Utvalget skal gi faglige råd knyttet til Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger. Informasjon om utvalgets mandat og arbeid finner du her.

___________________________

Sist oppdatert: 14. desember 2011