Historisk arkiv

Seminar om langsiktige framskrivinger for vurderinger av finanspolitisk holdbarhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål arrangerte seminar for å belyse hvordan langsiktige framskrivinger bidrar til å informere om langsiktige utfordringer for offentlige finanser. Seminaret rettet oppmerksomheten mot betydningen av modell- og metodevalg.

Formålet med seminaret var:

  • å belyse hvordan langsiktige framskrivinger bidrar til å informere om langsiktige utfordringer for offentlige finanser og dermed beslutningsgrunnlaget for (og den offentlige debatten om) gjennomføringen av finanspolitikken
  • sammenligne og vurdere norsk praksis med praksis i andre land. Kunnskap om hvordan andre land og internasjonale organisasjoner legger opp dette arbeidet kan bidra til utvikling av modellverktøyet (DEMEC) slik at vi også framover har et hensiktsmessig og faglig godt verktøy for vurderingene av langsiktige utfordringer for bærekraften i offentlige finanser

Program:

10:30 – 10:50  Registration with coffee
11:00 Welcome (Professor Steinar Holden, University of Oslo and Chair of Advisory Panel)
11:05 Introduction (Siv Jensen, Minister of Finance)
11:25 Long-term projections in Denmark purpose, methods and results (Peter Philip Stephensen, DREAM and Lars Haagen Petersen, Danish Ministry of Finance)
12.25 Lunch
13:00 World scenarios – purpose, methods and results (Yvan Guillemette, OECD-secretariat)
13:45 DEMEC - a tool for identifying long-term challenges for public finances in Norway (Erling Holmøy, Statistics Norway)
14:30 Coffee break
14:45 Long-term projections in Sweden purpose, methods and results (Jakob Almerud, National Institute of Economic Research (NIER) and Jonas Norlin, Swedish Ministry of Finance)
15:45  

Panel discussion with participation from seminar contributors (Chair: Kristin Solberg-Watle, Norwegian Ministry of Finance)

  • Prepared comment by Kjetil Storesletten, University of Oslo
  • Prepared comment by Hilde Singsaas, Norwegian Government Agency for Financial Management (DFØ) (formerly State Secretary at the Norwegian Ministry of Finance)
16:45 Seminar ends around 16:45

Nett-tv Seminar om langsiktige framskrivinger for vurderinger av finanspolitisk holdbarhet

Se sendingen her

Se sendingen her