Utvalgets seminar: Oljefondet og utfordringer for finanspolitikken

Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser inviterer til seminar om Oljefondet og utfordringer for finanspolitikken 1. juni 2022.

Nett-tv Utvalgets seminar: Oljefondet og utfordringer for finanspolitikken

Se sendingen her

Se sendingen her

Når: 1. juni 2022 kl. 11:45-16:10
Hvor: Auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo

Utvalgets beskrivelse av seminaret

Høy vekst i Statens pensjonsfond utland over mange år har gitt Norge en sterk finansiell posisjon, som vil bidra til å trygge offentlig velferd fremover. En stor finansiell formue plassert i internasjonale finansmarkeder innebærer samtidig en risiko. Et kraftig fall i internasjonale finansmarkeder vil gi en stor belastning for finanspolitikken. De finanspolitiske utfordringene forsterkes i lys av at handlingsrommet i de kommende budsjettene forventes å bli trangere.

Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser foreslo at det gjennomføres en grundig faglig utredning av hvordan handlingsregelen bør tilpasses en situasjon der uttak fra Oljefondet dekker over 20 prosent av utgiftene på statsbudsjettet. Utvalget skrev at utredningen bør omfatte alternative måter dette kan gjøres på, herunder en kontantstrømregel, og at den faglige vurderingen bør være gjenstand for offentlig debatt. Hvordan bør vi legge til rette for at finanspolitikken og handlingsregelen kan håndtere de utfordringene vi vil stå overfor fremover, med store uttak fra Oljefondet og et strammere finanspolitisk handlingsrom?

Påmelding er nå stengt.

Program

Etter hvert innlegg er det satt av tid til spørsmål og kommentarer.

11:45 Registrering og servering av kaffe
12:10 Velkommen og åpning
  Et stadig større oljefond – bør handlingsregelen justeres?
Steinar Holden, Økonomisk institutt og leder av Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser
12:55 Pause
13:15 Hvilke forhold bør politikerne avveie for å finne en politisk robust handlingsregel?
Espen Henriksen, Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI
  Økende pengebruk og finanspolitikkens oppgaver
Hilde Bjørnland, Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI
14:40 Pause
15:00 Spending and Portfolio Rules for a Sovereign Wealth Fund (digitalt)
John Cochrane, Hoover Institution, Stanford University
16:00 Avsluttende kommentarer
16:10 Seminaret avsluttes