Sammensetning av utvalget

Sammensetning av Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser 2021-2023 (per 1. april 2022)

  1. Professor Steinar Holden, Universitet i Oslo (leder)
  2. Forskningsleder Thomas von Brasch, Statistisk sentralbyrå
  3. Avdelningschef Erika Färnstrand Damsgaard, Riksgälden (Stockholm)
  4. Ekspedisjonssjef Amund Holmsen, Finansdepartementet
  5. Assisterende direktør Nina Larsson Midthjell, Norges Bank
  6. Forskningsdirektør Linda Nøstbakken, Statistisk sentralbyrå
  7. Rektor Øystein Thøgersen, Norges Handelshøyskole
  8. Professor Ragnar Torvik, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet