Sammensetning av utvalget

Sammensetning av Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser 2023-2027.

 • Professor Ragnar Torvik, NTNU (leder)
 • Forskningsleder Thomas von Brasch, Statistisk sentralbyrå
 • Avdelningschef Erika Färnstrand Damsgaard, Riksgälden (Stockholm)
 • Direktør Karsten R. Gerdrup, Norges Bank
 • Ekspedisjonssjef Amund Holmsen, Finansdepartementet
 • Professor Ola Kvaløy, Universitetet i Stavanger
 • Assisterende direktør Nina Larsson Midthjell, Norges Bank
 • Professor Gisle J. Natvik, Handelshøyskolen BI
 • Forskningsdirektør Linda Nøstbakken, Statistisk sentralbyrå
 • Førsteamanuensis Ragnhild Schreiner, Universitetet i Oslo
 • Fung. avdelingsdirektør Kjersti N. Torstensen, Finansdepartementet