Historisk arkiv

Arbeidsnotat om Finansdepartementets beregning av strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Dette arbeidsnotatet gir en utførlig dokumentasjon av Finansdepartementets beregninger av strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse, med utgangspunkt i anslagene i Revidert nasjonalbudsjett 2011. I tillegg gir notatet en kortfattet oversikt over tilsvarende beregninger i enkelte utvalgte land og internasjonale organisasjoner. Notatet gir også en oversikt over hvordan Finansdepartementets anslag har blitt revidert de siste ti årene.

 • Finansdepartementets beregning av strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse

  Dette arbeidsnotatet gir en utførlig dokumentasjon av Finansdepartementets beregninger av strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse, med utgangspunkt i anslagene i Revidert nasjonalbudsjett 2011. I tillegg gir notatet en kortfattet oversikt over tilsvarende beregninger i enkelte utvalgte land og internasjonale organisasjoner. Notatet gir også en oversikt over hvordan Finansdepartementets anslag har blitt revidert de siste ti årene.

  R-nummer: R-0630
  ISBN-nummer: ISBN 978-82-91092-83-6

 • Tallene bak figurene i arbeidsnotatet
  html - format
  xlsx - format