Historisk arkiv

Enova - grønn omstilling i praksis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Enova er et viktig verktøy i regjeringens arbeid for å utvikle lavutslippssamfunnet og fremtidens energisystem. Regjeringen foreslår å tilføre 2,3 milliarder kroner til Enova sin virksomhet neste år, en økning på om lag 90 millioner kroner.

- Regjeringen har hvert år økt bevilgningene til Enova og fortsetter trenden i forslaget til statsbudsjett for 2017. Prosjektene som støttes av Enova er grønn omstilling i praksis. Ikke bare bidrar de til reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, de skaper også store verdier, aktivitet og sysselsetting i hele landet, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Enova skal fremme reduserte klimagassutslipp, forsyningssikkerhet for energi og teknologiutvikling. Særlig innen transport er det behov for omstilling. Enova kan bidra gjennom blant annet støtte til nye teknologiske løsninger og drivstoffinfrastruktur for utslippsfri transport. Enova skal samtidig fortsette å være en pådriver for innovasjon og energi- og klimatiltak i alle sektorer, både til lands og til vanns.

På veien mot målet om et lavutslippssamfunn er det også viktig å ta vare på forsyningssikkerheten for strøm. Enova skal fremover bidra til energieffektivisering, særlig tiltak som senker forbruket av strøm vinterstid og flater ut forbrukstopper og øker fleksibiliteten hos forbrukeren.

Regjeringen varsler i statsbudsjettet at overføringene til Enova fra og med 2018 erstattes med en ordinær utgiftspost, i stedet for avkastning fra klima- og energifondet. Regjeringen legger opp til en årlig overføring på 2 milliarder kroner fra og med 2018. Sammen med inntektene fra påslaget på nettariffen og renter på innestående kapital vil dette innebære at Enova tilføres om lag 2,7 milliarder kroner årlig fra og med 2018.