Orientering om statsbudsjett for universiteter og høyskoler

Kronologisk oversikt

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2020 for universiteter og høyskoler er et vedlegg til endelig tildelingsbrev for 2020. Det gir informasjon om endringer for budsjettrammen fra 2019 til 2020, jf. Prop. 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet. Orienteringen skal sammen med endelig tildelingsbrev danne grunnlag for styrets budsjettdisponeringer i 2020.

Orientering om statsbudsjettet 2021 for universitet og høgskular etter vedtak i Stortinget 14. desember 2020

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2021 for universitet og høgskular

Orientering om statsbudsjettet 2020 for universitet og høgskular etter vedtak i Stortinget 6. desember 2019

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2020 for universitet og høgskular

Orientering om statsbudsjettet 2019 for universitet og høgskolar etter vedtak i Stortinget 12. desember 2018

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2019 for universitet og høgskolar

Orientering om statsbudsjettet 2018 for universitet og høgskolar etter vedtak i Stortinget 19. desember 2017

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2018 for universitet og høgskolar

Orientering om statsbudsjettet 2017 for universitet og høgskolar etter vedtak i Stortinget 17. desember 2016

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2017 for universitet og høgskolar

Orientering om statsbudsjettet 2016 for universitet og høgskolar etter vedtak i Stortinget 16. desember 2015

Orientering om statsbudsjettet 2016 for universitet og høgskolar

Orientering om statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler etter vedtak i Stortinget 11. desember 2014 

Orientering om statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet for 2014 for universiteter og høyskoler - etter vedtak i Stortinget 12.desember 2013

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler 

Orientering om statsbudsjettet 2013 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2012 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2011 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2010 for universiteter og høyskoler 

Orientering om statsbudsjettet 2009 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2008 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjetett 2007 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2005 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2004 for universiteter og høyskoler