Historisk arkiv

Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2004 for universiteter og høgskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Offentlige institusjoner kan bestille brosjyren fra publikasjonsbestilling@ft.dep.no. Privatpersoner kan bestille hos Akademika, grønt nummer 800 80 960. Publikasjonskode F-4156.

Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2004 for universiteter og høgskoler

Til:
Universiteter
Vitenskapelige høyskoler
Statlige høyskoler
Kunsthøyskoler
Private høyskoler
Norges forskningsråd
Universitets- og høgskolerådet
Studentorganisasjonene

Saksnr. 200307827-2

19.09.03

  • Budsjettendringer fra 2003 til 2004
  • Teknisk dokumentasjon av datagrunnlaget i finansieringssystemet
  • Aktivitetskrav for 2004/2005

Lenke til budsjettet

Forslag til statsbudsjettet 2005 er lagret som en PDF-fil. For å kunne lese det må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html