Historisk arkiv

Orientering om forslag til statsbudsjett 2013 for universiteter og høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2013 for universiteter og høyskoler er et foreløpig tildelingsbrev. Det skal bidra til at universiteter og høyskoler på et tidlig tidspunkt får oversikt over budsjettrammene og de målene Kunnskapsdepartementet har satt, slik at de kan planlegge sin virksomhet i kommende budsjettår.

 
(Faksimile: KD)

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2013 for universiteter og høyskoler er et foreløpig tildelingsbrev. Det skal bidra til at universiteter og høyskoler på et tidlig tidspunkt får oversikt over budsjettrammene og de målene Kunnskapsdepartementet har satt, slik at de kan planlegge sin virksomhet i kommende budsjettår.