Nye utviklingsavtaler for universitetene og høyskolene

I løpet av 2022 skal det forhandles nye utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og de statlige universitetene og høyskolene. Her kan du følge prosessen.

Pågående prosesser

Kunnskapsdepartementet har oppdatert rammeverket for utviklingsavtalene etter innspillsrunden i uh-sektoren og inviterer institusjonsledelsene til fellesmøte før sommeren og digitale møter med den enkelte institusjon til høsten.

Om utviklingsavtalene

Utviklingsavtalene har som formål å bidra til høy kvalitet og en mangfoldig høyere utdanningssektor gjennom tydelige institusjonsprofiler og god arbeidsdeling mellom utdanningsinstitusjonene.

Historisk blikk på utviklingsavtalene

Les mer om bakgrunnen for utviklingsavtalene og evalueringen av de første avtalene.