Nye utviklingsavtaler for universitetene og høyskolene

I løpet av 2022 skal det forhandles nye utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og de statlige universitetene og høyskolene. Her kan du følge prosessen.

Kommende prosesser

Høsten 2021 vil Kunnskapsdepartementet sende utkast til nye sektormål og rammeverk for utviklingsavtalene på en innspillsrunde.

Om utviklingsavtalene

Utviklingsavtalene har som formål å bidra til høy kvalitet og en mangfoldig høyere utdanningssektor gjennom tydelige institusjonsprofiler og bedre arbeidsdeling mellom utdanningsinstitusjonene.

Historisk blikk på utviklingsavtalene

Les mer om bakgrunnen for utviklingsavtalene og evalueringen av de første avtalene.