Kommende prosesser

Høsten 2021 vil Kunnskapsdepartementet sende utkast til nye sektormål og rammeverk for utviklingsavtalene på en innspillsrunde.

Kunnskapsdepartementet skal inngå utviklingsavtaler med hver enkelt av de statlige universitetene og høyskolene som skal gjelde fra og med 2023. Avtalene vil utvikles i dialog mellom den enkelte institusjon og Kunnskapsdepartementet.

Før det skal nye sektormål fastsettes og et rammeverk for utviklingsavtalene etableres. Kunnskapsdepartementet vil sende forslag til nye sektormål og rammeverk på en innspillsrunde i universitets- og høyskolesektoren høsten 2021. På bakgrunn av høringen vil departementet ferdigstille sektormål og rammeverk vinteren 2022.

Kunnskapsdepartementet vil invitere til et felles oppstartsmøte for alle universitetene og høyskolene.