Pågående prosesser

Kunnskapsdepartementet har oppdatert rammeverket for utviklingsavtalene etter innspillsrunden i uh-sektoren og gjennomført fellesmøter våren 2022. Det er digitale møter med den enkelte institusjon i høst.

Kunnskapsdepartementet skal inngå utviklingsavtaler med hver enkelt av de statlige universitetene og høyskolene som skal gjelde fra og med 2023. Som en del av prosessen er nye sektormål og et oppdatert rammeverk for utviklingsavtalene etablert.  

Kunnskapsdepartementet har gjennomført to fellesmøter om utviklingsavtalene med de statlige universitetene og høyskolene.

Vedlegg:
Mottatte forslag til utviklingsavtaler
Oppsummering av fellesmøtet om utviklingsavtaler 20. juni - følgebrev
Oppsummering fra fellesmøte om utviklingsavtaler 20. juni
Invitasjon til fellesmøte om utviklingsavtaler 20. juni
Mottatte foreløpige utkast til mål
Oppsummering fra digitalt fellesmøte om utviklingsavtaler 17. mars
Invitasjon til fellesmøte om utviklingsavtaler 17. mars
Rammeverk for utviklingsavtaler for statlige universiteter og høyskoler

Prosessen så langt
Innspillsrunde på utkast til rammeverket og til sektormål i desember 2021-januar 2022.

Se innspillsbrev  og Utkast til rammeverk for utviklingsavtaler
Se mottatte innspill og kommentarer til sektormål for universiteter og høyskoler og rammeverk for utviklingsavtaler