Om utviklingsavtalene

Utviklingsavtalene har som formål å bidra til høy kvalitet og en mangfoldig høyere utdanningssektor gjennom tydelige institusjonsprofiler og god arbeidsdeling mellom utdanningsinstitusjonene.

Ulike institusjoner styres mot felles sektormål, men i tråd med den enkelte institusjons rolle og forutsetninger. Det gir rom for lokal ledelse og utnytter institusjonens komparative fordeler.

Utviklingsavtalene er et viktig verktøy for styringen mot felles sektormål. Utviklingsavtalene skal bidra til at universitets- og høyskolesektoren kjennetegnes av ulike og komplementære institusjoner med faglige profiler som bygger på egne fortrinn. Videre skal utviklingsavtalene bidra til å ivareta og utvikle institusjonenes samfunnsoppdrag knyttet til ulike regionale og lokale behov for utdanning og kompetanse.

I løpet av 2022 skal det forhandles fram nye utviklingsavtaler for alle institusjonene. De nye avtalene skal vare fra 2023-2026. Utviklingsavtalene inneholder mål og parametere for prioriterte utviklingsområder for institusjonen.