Utviklingsavtaler for universiteter og høyskoler

Utviklingsavtalene har som formål å bidra til høy kvalitet og en mangfoldig sektor gjennom tydelige institusjonsprofiler og god arbeidsdeling. Differensiert styring gjennom utviklingsavtalene skal tilrettelegge for at institusjonene kan ivareta sitt samfunnsoppdrag og svare på nasjonale, regionale og lokale behov.

Departementet har utviklingsavtaler med hver av de statlige universitetene og høyskolene, og utviklingsavtalene er del av tildelingsbrevene. Departementet har ikke utviklingsavtaler med de private høyskolene, men følger opp mål og resultater som del av tilskuddsforvaltningen.

Utviklingsavtalene er fastsatt i samhandling med den enkelte institusjon i tråd med rammeverk for utviklingsavtaler for statlige universiteter og høyskoler. 

Utviklingsavtale for Arkitektur- og Designhøgskolen 2023-2026 
Utviklingsavtale for Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2023-2026 
Utviklingsavtale for Høgskolen i Innlandet 2023-2026 
Utviklingsavtale for Høgskolen i Østfold 2023-2026 
Utviklingsavtale for Høgskulen på Vestlandet 2023 2026 
Utviklingsavtale for Høgskulen i Volda 2023-2026 
Utviklingsavtale for Kunsthøgskolen i Oslo 2023-2026 
Utviklingsavtale for Norges Handelshøyskole 2023-2026 
Utviklingsavtale for Norges idrettshøgskole 2023-2026 
Utviklingsavtale for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2023-2026 
Utviklingsavtale for Norges musikkhøgskole 2023-2026 
Utviklingsavtale for Nord universitet 2023-2026 
Utviklingsavtale for Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet 2023-2026 
Utviklingsavtale for OsloMet - storbyuniversitetet 2023-2026 
Utviklingsavtale for Samisk høgskole/Sámi allaskuvla 2023-2026 
Utviklingsavtale for Universitetet i Agder 2023-2026 
Utviklingsavtale for Universitetet i Bergen 2023-2026 
Utviklingsavtale for Universitetet i Oslo 2023-2026 
Utviklingsavtale for Universitetet i Stavanger 2023-2026 
Utviklingsavtale for UiT - Norges arktiske universitet 2023-2026
Utviklingsavtale for Universitetet i Sørøst-Norge 2023-2026 

Samledokument med alle utviklingsavtalene med innledning