Meld. St. 1 (2016–2017)

Nasjonalbudsjettet 2017

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no