Meld. St. 1 (2016–2017)

Nasjonalbudsjettet 2017

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget