Prop. 1 S (2016–2017)

For budsjettåret 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet
Utgiftskapitler: 61, 400–497 Inntektskapitler: 3400–3497

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget