Historisk arkiv

Foreslår utvidet rett til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 18,3 millioner kroner til en utvidelse av retten til tolke- og ledsagerhjelp i folketrygden.

– Regjeringen vil sikre at døvblinde har en reell mulighet til å delta i trening og fritidsaktiviteter. I 2012 ble det gjort en endring som fikk en innstrammende og negativ effekt for mange. Derfor foreslår vi å utvide døvblindes rett til tolke- og ledsagerhjelp, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Folketrygden gir rett til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde i situasjoner der dette er nødvendig for å bedre funksjonsevnen i arbeidslivet eller dagliglivet.

Utvidelsen innebærer at døvblinde også kan få rett til ledsager med tolkekompetanse ved deltagelse i fritidsaktiviteter. Dette vil blant annet omfatte ledsaging i forbindelse med fysisk aktivitet, handleturer, kafébesøk og kulturelle begivenheter.

– Styrkingen av døvblindes rett til tolke- og ledsagerhjelp vil bidra til at døvblinde får større muligheter til å ha en aktiv hverdag, sier statsråd Anniken Hauglie.