Prop. 1 S HOD (2016–2017)

FOR BUDSJETTÅRET 2017
Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3701–3750, 5572 og 5631

Les dokumentet

Særtrykk av kapittel 8:

Rettebrev

Følg proposisjonen på Stortinget