Historisk arkiv

Nybygg for Norsk helsearkiv og nye magasiner for Arkivverket og Nasjonalbiblioteket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen prioriterer nybygg for Norsk helsearkiv og nye magasiner for Arkivverket og Nasjonalbiblioteket i 2017.

Regjeringen har forelått startbevilgning og oppstart av tre nye byggeprosjekter som vil sikre at viktige nasjonale funksjoner for å bevare kulturarven kan ivaretas på en sikker, rasjonell og kostnadseffektiv måte:

  • Nybygg for Norsk helsearkiv på Tynset
  • Nytt arkivmagasin for Arkivverket i fjellet i Rana
  • Nytt sikringmagasin for Nasjonalbiblioteket i fjellet i Rana

Prosjektene vil sikre at virksomhetene kan utføre viktige nasjonale funksjoner og ta i mot, bevare og formidle dokumenter, arkiver og pasientjournalarkiver. Nasjonalbiblioteket og Arkivverket har et felles ansvar for den nasjonale hukommelsen, og verner om Norges samlede verker og historie. Dokumenter og arkiver fra forvaltningen, offentligheten og private skal bevares i et evighetsperspektiv. Norsk helsearkiv på Tynset vil ha ansvar for å bevare og gjøre tilgjengelig pasientarkiv fra spesialisthelsetjenesten, og skal fremme helseforskning. 

– Vi har ansvaret for å gjennomføre en forsvarlig politikk med god bruk av fellesskapets ressurser. Vi har arbeidet for å finne kostnadsreduksjoner i arkivprosjektet, og det har vi greid, sier settestatsråd Anniken Hauglie. – Vi har funnet en god, helhetlig og kostnadseffektiv løsning. Vi vil bygge Norsk helsearkiv på Tynset og arkivmagasin i fjellet i Rana – med byggestart i 2017.  

– Det er i Nasjonalbiblioteket sikringsmagasin i fjellet i Rana at Norges samlede verker og offentlighet bevares og sikres for framtiden, vår offentlige hukommelse. Jeg er glad for at prosjektet med det nye magasinet også har kunnet bidra til en god, helhetlig løsning for Arkivverkets behov, sier settestatsråd Hauglie.