Statsbudsjettet 2018

12. oktober 2017 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2018.

Nett-TV

Budsjettdokumenter:  

 

Om departementenes budsjetter:

Pressemelding:

Landbruks- og matdepartementets pressekontakt: 
Ståle Norang, mob.  414 38 011.