Prop. 1 LS (2017–2018)

For budsjettåret 2018 — Skatter, avgifter og toll 2018

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget