Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018:

Et budsjett for økonomisk vekst, flere i jobb og et bærekraftig velferdssamfunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finanspolitikken har vært brukt aktivt for å motvirke effektene av oljeprisfallet. Det er nå god økonomisk utvikling i Norge. I statsbudsjettet for 2018 er derfor veksten i bruk av oljeinntekter mindre enn de siste årene. Regjeringen prioriterer vekstfremmende skattelettelser og fortsetter satsingen på kunnskap, samferdsel, helse og velferd i kommunene.

– Statsbudsjettet for 2018 er fremtidsrettet. Regjeringen prioriterer tiltak som styrker velferden i dag, skaper flere jobber og trygger Norge for fremtiden, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Oppsvinget i norsk økonomi har kommet raskere enn ventet, og veksten vil allerede i år komme opp mot trendveksten på rundt 2 prosent. Neste år ligger det an til at veksten tiltar ytterligere.

– Vi har styrt Norge trygt gjennom en krevende tid. Den økonomiske aktiviteten skyter fart, og ledige hender kommer i arbeid over hele landet. Bedriftene melder om optimisme og investeringslyst. Da må staten gi litt mindre gass slik at de gode kreftene får virke, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen legger opp til et nøytralt statsbudsjett i 2018. Bruken av oljeinntekter øker reelt med 6 milliarder kroner og utgjør 2,9 prosent av Statens pensjonsfond utland.

Regjeringen prioriterer skattelettelser som fremmer vekst og investeringer, og satser på forskning og utdanning, vei og bane, helsetjenester og velferd i kommunene. Forsvar og infrastruktur skal rustes opp, og det skal investeres i sykehus.

– På sikt vil investeringer og produksjon på norsk sokkel gradvis avta. Vi må legge til rette for at norsk økonomi får flere ben å stå på. Omstillingen og moderniseringen av Norge fortsetter, sier finansminister Siv Jensen.

Nett-tv Pressekonferanse om statsbudsjettet for 2018

Se sendingen her

Se sendingen her