Prop. 1 S (2017–2018) Gul bok

FOR BUDSJETTÅRET 2018
Statsbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget