Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018:

Reduserte satser gjeninnføres for transport og energi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har fått gjennomslag overfor EU og foreslår å gjeninnføre reduserte satser for transport- og energiforetak i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

– Differensiert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste virkemidlene for å opprettholde arbeidsplasser og bosetting i distriktene. Regjeringen har helt siden 2013 hatt en tett dialog med Europakommisjonen og ESA for å få til en løsning for Norge som også inkluderer transport- og energi. Nå foreslår regjeringen å gjeninnføre ordningen for disse to sektorene, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

I 2013 endret Europakommisjonen statsstøtteregelverket, slik at store deler av energi- og transportsektoren i distriktene ikke lenger kunne beregne arbeidsgiveravgift med generelt reduserte satser. Regjeringen innførte derfor kompenserende tiltak for den økte arbeidsgiveravgiften som fulgte av de nye sektorbegrensningene.

Regjeringen har spilt inn forslag til Europakommisjonen om endringer i EUs regelverk, og i mai i år vedtok Kommisjonen å ta de norske forslagene inn i regelverket om gruppeunntak for statsstøtte. Dette innebærer at den generelle ordningen med differensierte satser igjen vil kunne inkludere transport- og energiforetak.

Regjeringen foreslår å gjeninnføre ordningen fra 1. januar 2018. Gjeninnføringen innebærer en skattelettelse på 585 millioner kroner, med bokført virkning på 488 millioner kroner i budsjettåret.