Meld. St. 1 (2017–2018)

Nasjonalbudsjettet 2018

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no