Meld. St. 1 (2017–2018)

Nasjonalbudsjettet 2018

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget