Nasjonalbudsjettet 2018: Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene i Nasjonalbudsjettet 2018

Uttrekk av tallene i tabellene som er i budsjettdokumentene. 

Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i Melding til Stortinget om statsbudsjett.