Revidert nasjonalbudsjett 2018

15. mai la regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Pressemeldinger

Arbeids- og sosialdepartementets pressetelefon: 916 73 519

Pressemeldinger

Barne- og likestillingsdepartementets pressetelefon: 97 77 36 34.

Pressemelding:

Landbruks- og matdepartementets pressetelefon: 22 24 91 40

 

Hovedbodskap frå Nærings- og fiskeridepartementet:

Pressemeldingar frå Nærings- og fiskeridepartementet:

 Nærings- og fiskeridepartementets pressetelefon: 90 25 13 03