Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2018

Opptaksreduksjon på Politihøgskolen i 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Avgangskullene ved Politihøgskolen (PHS) de neste årene er høye nok til at regjeringen kan nå målsetningen om 2 politifolk per 1000 innbyggere innen 2020. Regjeringen foreslår derfor å redusere opptaket til bachelorprogrammet ved Politihøgskolen i 2018.

– Siden regjeringen tiltrådte har politibemanningen økt fra 1,71 til 1,91 per 1000 innbygger ved inngangen til 2018. Totalt har vi ansatt nesten 1400 flere politifolk. Et ekstraordinært høyt opptak ved PHS har vært avgjørende for å få til dette, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

– Siden utdannelsen er treårig, må vi i 2018 ta stilling til behovet etaten har for nyutdannede i 2021. Vi ønsker ikke å utdanne flere enn vi har behov for, sier Wara.

Regjeringen foreslår derfor å redusere opptaket til bachelorprogrammet ved PHS fra 720 til 550. Reduksjonen foreslås hovedsakelig gjennomført i Kongsvinger og Oslo, fra henholdsvis 2018 og 2020. 

Bacheloravdelingen ved PHS er i dag lokalisert fire steder: I Oslo, Bodø, Stavern og Kongsvinger. Bacheloravdelingen i Kongsvinger er samlokalisert med Politihøgskolens utdanningssenter, og er det eneste av de fire stedene som kun tilbyr undervisning første studieår. Forslaget innebærer at utdanningssenteret videreføres uten bacheloravdeling.

– Når opptaket reduseres til 550 studieplasser per studieår er det ikke forsvarlig å opprettholde strukturen på fire studiesteder. Regjeringen foreslår derfor å avvikle bacheloravdelingen i Kongsvinger, men videreføre Politihøgskolens utdanningssenter.

Bacheloravdelingen i Kongsvinger ble opprettet i 2009 som et midlertidig tiltak for å øke antall studieplasser ved Politihøgskolen.

Drøyt 15 årsverk ved bacheloravdelingen blir berørt av tiltaket. Om lag like mange årsverk tilknyttet utdanningssenteret videreføres.

– Utdanningssenteret i Kongsvinger besitter viktig kompetanse og utmerkede øvingslokaler for særlig spiss trening og hundetrening, og dette skal selvsagt videreføres som normalt, sier Wara.