Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2018:

Stanser arbeidet med prissammenligningsverktøyet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringen har besluttet å stanse arbeidet med å utvikle et prissammenligningsverktøy for dagligvarer. Beslutningen bygger på en vurdering fra Forbrukerrådet, som har hatt oppdraget med å utvikle dagligvareportalen.

- Det har ikke vært mulig å utvikle et godt prisverktøy for brukerne gjennom de tre årene Forbrukerrådet har arbeidet med dette. Vi har vært opptatt av å levere det som var intensjonen med Stortingets vedtak. Vi må konstatere at det vil være for stor risiko for feil om vi skal gjennomføre pristester basert på det datagrunnlaget som foreligger per i dag. Derfor mener jeg det er ikke forsvarlig å bruke mer ressurser på dette arbeidet, sier forbrukerminister Linda Hofstad Helleland (H). 

Det var Stortinget som i 2015 ba regjeringen etablere en dagligvareportal for sammenlikning av dagligvarer. Portalen skulle gi informasjon om pris, kvalitet, næringsstoffer med mer, på dagligvarer i alle butikker over hele landet. 

- Selv om det er kommet innvendinger mot prosjektet, har Forbrukerrådet helt til nå ment at de skulle greie å løse oppgaven. Det er lagt ned et omfattende arbeid de siste månedene med kvalitetssikring og testing, i samarbeid med dagligvarekjedene. Forbrukerrådet mener det vil ta lang tid å fullføre oppdraget med varekurvene, og er ikke lenger i stand til å stille seg bak en forpliktende tidsplan, sier Helleland. 

Som ledd i arbeidet med dagligvareportalen har Forbrukerrådet utviklet appen Peiling. Appen kan benyttes til å søke opp varer og få frem all tilgjengelig informasjon om disse, bortsett fra pris. Appen er uten aktiv markedsføring lastet ned rundt 60 000 ganger. Regjeringen vil etter en nærmere vurdering komme tilbake til Stortinget i spørsmålet om denne appen bør videreføres. 

- Forbrukerrådet melder at de har fått positiv respons på tjenesten, særlig fra grupper som allergikere og diabetikere. Vi må kartlegge blant annet om appen har et tilstrekkelig brukerpotensial, og hva som vil være kostnadene ved å drive den videre, sier Helleland.