Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2018

Regjeringen Solberg

148 millioner kroner til Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår til sammen 148 millioner kroner til Svalbard i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2018. Forslaget kommer i tillegg til ekstrabevilgningen på 100 millioner kroner til Svalbard globale frøhvelv, som regjeringen foreslo i mars og som Stortinget har sluttet seg til.

– Det er et viktig mål for regjeringen å opprettholde et livskraftig og levedyktig lokalsamfunn i Longyearbyen. Longyearbyen skal være et attraktivt sted å bo. Da er det viktig at befolkningen i Longyearbyen også føler seg trygge i hjemmene sine, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP). 

Med dette forslaget sikrer regjeringen fremdriften i boligprosjektet i Gruvedalen. Regjeringen foreslår også å bevilge 70 millioner kroner til Statsbyggs andel av infrastrukturtiltak. Finansieringen av Statsbyggs byggekostnader sikres gjennom bruk av Statsbyggs reguleringsfond. Der er det satt av 150 millioner kroner i 2018 og opp til 141 millioner kroner i 2019. 

– Jeg er glad for at Statsbygg nå kan starte prosjektet med å bygge 60 nye boliger i Longyearbyen, og tar sikte på at de første boenhetene skal være innflyttingsklare allerede i år. Tilgang til gode og sikre boliger er viktig for å rekruttere ansatte til statlige stillinger på Svalbard, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H). 

Videre er 20 millioner kroner satt av til Longyearbyen lokalstyres arbeid med infrastruktur i Gruvedalen. I tillegg foreslås det satt av 26 millioner kroner til arealutvikling i Longyearbyen. 

Regjeringen foreslår videre å bevilge 25 millioner kroner i RNB 2018 til sikring av Servicebygget i Ny- Ålesund. Selskapet fikk i RNB i 2017 12 millioner kroner til sikring av Servicebygget ved pæling. På grunn av store utfordringer med andre bygg som følge av permafrostproblematikk, valgte selskapet å innhente ytterligere konsulentvurderinger. Det ble i mars 2018 konkludert med at sikringen av Servicebygget vil kreve en fullstendig refundamentering. 

–  Svalbardmeldingen fastsetter at det skal være mer samordning, deling og felles bruk av bygg og laboratorier i Ny-Ålesund. Med istandsettingen av servicebygget viser regjeringen at vi følger opp meldingen. Vi ønsker å styrke den norske vertskapsrollen og tilrettelegge for Ny- Ålesund som en plattform for internasjonalt naturvitenskapelig forskningssamarbeid i verdensklasse fremover. Servicebygget er den viktigste felles møteplassen på stedet og selve hjertet i denne plattformen sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).