Statsbudsjettet 2002

Her finner du informasjon om Statsbudsjettet 2002 som regjeringen Stoltenberg la fram 11. oktober 2001.