St.meld. nr. 1 (2001-2002)

Nasjonalbudsjettet 2002

Nasjonalbudsjettet 2002

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget