St.meld. nr. 1 (2001-2002)

Nasjonalbudsjettet 2002

Nasjonalbudsjettet 2002

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no