Statsbudsjettet 2006

Samarbeidsregjeringen Bondeviks forslag til Statsbudsjett for 2006