St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet for budsjettåret 2006

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet for budsjettåret 2006

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget