Ot.prp. nr. 1 (2005-2006)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Skatte- og avgiftsopplegget 2006 - lovendringer

Skatte- og avgiftsopplegget 2006 - lovendringer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget