Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 1 (2005-2006)

Skatte- og avgiftsopplegget 2006 - lovendringer

Skatte- og avgiftsopplegget 2006 - lovendringer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget