Statsbudsjettet 2021

7. oktober 2020 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021.

Bunke med dokumenter

Budsjettdokumenter og pressemeldinger

Alle dokumenter og pressemeldinger utgitt i forbindelse med Statsbudsjettet 2021.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Svarbrev til Stortinget

Finansdepartementets svar på spørsmål fra Stortinget om Statsbudsjettet 2021.

Mennesker

Statsbudsjettet fra A-Å

Alfabetisk oversikt over utvalgte tema i budsjettet.

Aktuelt

Nett-tv

Bilde fra pressekonferanse

Statsbudsjettet 2021:

Pressekonferanse om statsbudsjettet for 2021

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 legges frem onsdag 7. oktober kl. 10:00. Finansminister Jan Tore Sanners pressekonferanse starter kl. 12:30 i Marmorhallen i Kongens gate 18. Merk at pressen må melde seg på til årets pressekonferanse.

Illustrasjons for Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021:

Skape mer, inkludere flere

I løpet av 2020 har Norge opplevd det kraftigste økonomiske tilbakeslaget i etterkrigstiden. De siste månedene har aktiviteten tatt seg opp igjen, men det er fortsatt stor usikkerhet om utviklingen fremover. Statsbudsjettet for 2021 skal ta Norge ut av koronakrisen.

Dokumenter

Meld. St. 1 (2020–2021)

Nasjonalbudsjettet 2021

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Prop. 1 LS (2020–2021)

Skatter, avgifter og toll 2021

Samlet framstilling av regjeringens forslag til skatter og avgifter, samt en oversikt over skatte- og avgiftssystemet.

Prop. 1 S Gul bok (2020–2021)

Statsbudsjettet 2021

Samlet framstilling av regjeringens forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement.

Flere dokumenter