Statsbudsjettet 2021

Regjeringen Solberg legger frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021 onsdag 7. oktober kl.10.00.

Bestill budsjettdokumentene på e-post

Trenger du rask og enkel tilgang til budsjettdokumentene med en gang dokumentene blir offentliggjort? Registrer din e-postadresse, så sender vi deg en e-post med link til dokumentene kl. 10 på budsjettdagen.

Bestill budsjettdokumentene i trykt form

Alle mottatte bestillinger vil bli distribuert fra Regjeringskvartalet med Posten Norge rett etter at sperrefristen er opphevet.

Nøkkeltall

For å gi lik tilgang til makroøkonomiske tall som kan være markedssensitive, vil Finansdepartementet offentliggjøre enkelte nøkkeltall kl. 08.00 på budsjettdagen, 7. oktober.

Aktuelt

Statsbudsjettet 2021:

Pressekonferanse om statsbudsjettet for 2021

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 legges frem onsdag 7. oktober kl. 10:00. Finansminister Jan Tore Sanners pressekonferanse starter kl. 12:30 i Marmorhallen i Kongens gate 18. Merk at pressen må melde seg på til årets pressekonferanse.