Statsbudsjettet 2021: Hvordan følger Norge opp bærekraftsmålene?

Verdensmålene for bærekraftig utvikling ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015. Målene gjelder for alle land, og alle har ansvar for å bidra til å nå dem. Ambisjonen er på oppnå velstand for alle på en måte som er forenlig med miljø- og klimahensyn.

Norge følger opp bærekraftsmålene innen alle politikkområder. En oversikt over innsatsen for hvert av de 17 målene finnes i kapittel 6 i Nasjonalbudsjettet.

Departementene rapporterer om innsatsen i de delmål de har ansvar for i sine budsjettproposisjoner: