Revidert nasjonalbudsjett 2021

11. mai 2021 la regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

Bunke med dokumenter

Budsjettdokumenter og pressemeldinger

Alle dokumenter og pressemeldinger utgitt i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2021.

Mennesker

Revidert budsjett fra A til Å

Alfabetisk oversikt over utvalgte tema i Revidert nasjonalbudsjett 2021.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Svarbrev til Stortinget

Finansdepartementets svar på spørsmål fra Stortinget om Revidert nasjonalbudsjett 2021.

Dokumenter

Meld. St. 2 (2020-2021)

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringen Solbergs syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Prop. 195 S (2020-2021)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021

Regjeringen Solbergs forslag til bevilgningsendringer i statsbudsjettet.

Prop. 194 LS (2020-2021)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m.

Regjeringa Solberg sitt framlegg til endringar i skatte- og avgiftsreglane.

Flere dokumenter