Revidert nasjonalbudsjett 2021: Dokumenter og pressemeldinger

11. mai la regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Departementenes budsjetter og pressemeldinger

Pressemeldinger

Barne- og familiedepartementes pressetelefon: 977 73 634

Forsvarsdepartementets pressetelefon: 23 09 60 11